ΝΕΑ

30/1/2023

Eπιστολή στον Πρωθυπουργό 11 Οργανώσεων για το πρόγραμμα ΔΙΑΤΗΡΩ

Προς τον Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας,κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Όλες οι πόλεις και οι οικισμοί μας, αλλά και η ύπαιθρος διαθέτουν έναν σπάνιο αρχιτεκτονικό πλούτο, ανεκτίμητη μαρτυρία του παρελθόντος και χαρακτηριστική εικόνα της Ελλάδας. Η ανάγκη προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς είναι επιτακτική για πολλούς λόγους, ιστορικούς, αρχιτεκτονικούς, αισθητικούς, διατήρησης της ταυτότητας, της υψηλής ποιότητας ζωής που προσφέρουν, αλλά και οικονομικούς. Είναι αναγνωρισμένη διεθνώς η οικονομική αξία των ιστορικών κτηρίων λόγω της σημαντικής τους συμβολής στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην ανάπτυξη του τουρισμού. Τα ιστορικά κέντρα, τα ιστορικά σύνολα και γενικά όλα τα ιστορικά αξιόλογα κτήρια προσελκύουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν ένα υψηλό κόστος ταξιδιού και διαμονής για να τα επισκεφθούν, δημιουργώντας ταυτόχρονα αντίστοιχες οικονομικές ροές, απασχόληση, εισόδημα και οικονομική ανάπτυξη.

Πολλά από τα ιστορικά ακίνητα, διατηρητέα και μη, λόγω της φθοράς του χρόνου και της έλλειψης συντήρησης, έχουν περιέλθει σε κακή κατάσταση διατήρησης. Οι ιδιοκτήτες τους τις περισσότερες φορές αδυνατούν να τα συντηρήσουν και αποκαταστήσουν, γεγονός που τα οδηγεί σε εγκατάλειψη και επιδείνωση της στατικής τους επάρκειας σε βαθμό που καταλήγουν επικίνδυνα για την ανθρώπινη ζωή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το τραγικό γεγονός απώλειας ζωής δύο νέων παιδιών στη Σάμο το 2021, από κατάρρευση επικίνδυνου κτηρίου. Παράλληλα, η εγκατάλειψη των κτηρίων ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα έχει ως αποτέλεσμα την αλλοίωση της φυσιογνωμίας ολόκληρων περιοχών που γειτνιάζουν με αυτά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανάγκης που υπάρχει για στερεωτικές εργασίες σε επικίνδυνα κτήρια είναι το γεγονός ότι στο Δήμο Αθηναίων τα επικινδύνως ετοιμόρροπα ξεπερνούν τα 2.500 κτήρια, στο Δήμο Σύρου-Ερμούπολης τα 300, ενώ παρόμοιους υψηλούς αριθμούς αντιμετωπίζουν εκατοντάδες δήμοι της Χώρας.

Η ανάγκη ενός προγράμματος στήριξης των ιδιοκτητών ιστορικών κτηρίων, διατηρητέων και μη, είναι ζητούμενο πολλών χρόνων. Το πρόγραμμα «ΔΙΑΤΗΡΩ» που έχει εξαγγείλει ότι θα πραγματοποιήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα καλύψει την ανάγκη αυτή και θα δώσει λύση στην προστασία της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς. Η ολοκληρωμένη προστασία του αρχιτεκτονικού πλούτου απαιτεί κατάλληλα μέσα χρηματοδότησης. Η Σύμβαση της Γρανάδας, που υπογράφηκε στις 3 Οκτωβρίου 1985 από το Συμβούλιο της Ευρώπης, η οποία κυρώθηκε και από την Ελλάδα και δημοσιεύτηκε το 1992 (ΦΕΚ 13/04/1992), προβλέπει την οικονομική υποστήριξη για την καταπολέμηση της φθοράς των αξιόλογων κτηρίων. Παράλληλα την τελευταία πενταετία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κοινωνία των πολιτών της, έχουν χαράξει μία σειρά πολιτικών για τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, μέσω του Μανιφέστου της Πράγας , του New European Bauhaus , του European Cultural Heritage Green Paper , του προγράμματος Renovate Europe και πολλών άλλων σημαντικών προγραμμάτων και οδηγιών για τη διατήρηση του ιστορικού κτηριακού αποθέματος, στο πλαίσιο της αειφόρου βιώσιμης ανάπτυξης και για τη θωράκιση των κτηρίων της Ευρώπης απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Παρά τις συνεχείς εξαγγελίες για την πραγμάτωση του Προγράμματος «ΔΙΑΤΗΡΩ» μέχρι σήμερα αυτό δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή, γεγονός που μας προβληματίζει αλλά και μας ανησυχεί. Το πρόγραμμα «ΔΙΑΤΗΡΩ» θα συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση των παλαιών κτηρίων, θα μειώσει τον κίνδυνο καταρρεύσεων που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές-ιδιαίτερα αν χρηματοδοτηθούν στερεωτικές εργασίες- θα βελτιώσει ταυτόχρονα το αστικό και αγροτικό περιβάλλον, και θα στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη τόσο των ιστορικών τόπων όσο και ολόκληρης της Χώρας. Και επισημαίνουμε ότι για να επιτευχθούν τα παραπάνω θα πρέπει: 1. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος να είναι τουλάχιστον 500 εκ. ευρώ προκειμένου να βοηθήσει αποτελεσματικά τους ιδιοκτήτες σε όλη την Χώρα. 2. Η Πρόσκληση να απευθύνεται αποκλειστικά σε ιδιώτες. 3. Να καλύψει το πρόγραμμα και τις στερεωτικές εργασίες, δεδομένου ότι, αν για τα κηρυγμένα μνημεία και διατηρητέα κτήρια δεν ληφθούν στερεωτικά μέτρα, αυτά υποβαθμίζουν όλη την γειτνιάζουσα περιοχή και παράλληλα αποτελούν εστίες υψηλού κινδύνου, καθώς, ορθώς σύμφωνα με τον νόμο, δεν επιτρέπεται να κατεδαφιστούν.

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Δεν υπάρχουν πια περιθώρια μη εφαρμογής ενός τέτοιου προγράμματος, αν στόχος είναι η Χώρα μας να διατηρήσει, προστατεύσει και αναδείξει τον αρχιτεκτονικό της πλούτο.

Προσδοκούμε στην αποφασιστική σας διαμεσολάβηση για να γίνει άμεσα πράξη το Πρόγραμμα «ΔΙΑΤΗΡΩ», και επισυνάπτουμε παράλληλα το ψήφισμα που έχουν μέχρι σήμερα υπογράψει 2.392 πολίτες υπέρ της εφαρμογής του.

Με τιμή,

Οι υπογράφουσες οργανώσεις

Europa Nostra – Athens Heritage Hub
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου Πολεοδομίας & Χωροταξίας
Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας
Ελληνικό Παράρτημα του διεθνούς DOCOMOMO
Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς (TICCIH)
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΡΟΥ: Ινστιτούτο έρευνας, βιώσιμης ανάπτυξης, πολιτισμού και παράδοσης
ΜΟΝUMENTA ΑΜΚΕ για την Προστασία της Φυσικής και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς Ελλάδος και Κύπρου
Heritage Management e-Society, ΑΜΚΕ Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Μέλος της Europa Nostra
Ομάδα καταγραφής της Βιομηχανικής Κληρονομιάς (ΒΙΔΑ)
ΔΙΚΤΥΟ “ΠΕΡΡΑΙΒΙA”, δευτεροβάθμιος οργανισμός πολιτισμού, περιβάλλοντος και επιστημών, Μέλος της Europa Nostra

Κοινοποίηση:
• Υπουργό ΥΠΕΝ Κώστα Σκρέκα
• Υπουργό ΥΠΠΟΑ Λίνα Μενδώνη
• Γεν. Γραμματέα ΥΠΕN Ευθύμιο Μπακογιάννη
• Γεν. Γραμματέα ΥΠΠΟΑ Γιώργο Διδασκάλου

25/10/2022

Call for Abstracts – DOCOMOMO Special Issue on Middle Class Mass Housing EU

https://docomomojournal.com/index.php/journal/announcement/view/3?fbclid=IwAR0ZjB2sX_UyNHlhiFYOqJtdT2BqYgMXHbuGiZEC-gDFwcZlEkRkgqCWcFY

26/7/2022

The Museum of Modern Architecture at the Mediterranean

UMAR Summer School, Ioannina – Greece, 4 -10 September 2022

The Greek Association of Architects (SADAS-PEA), CRISIS Lab and the Department of Architecture of the University of Ioannina are announcing this year’s UMAR Summer School in Epirus, Greece. The workshop will be hosted at Ioannina, one of the Epirus’s region most vibrant and historical cities, for an intensive week between September 4th and September 10th. University of Ioannina include the neoclassical Papazoglou building at the city center and Aris Konstaninides’s XENIA seminal modernist hotel premises at the port of Igoumenitsa. The Summer School will be co- organised with do.co.mo.mo gr. and Ctrl_Space Lab collaborative architecture platform.

More info:

Θερινό Σχολείο Ένωσης Αρχιτεκτόνων της Μεσογείου (UMAR) Ιωάννινα, 4-10 Σεπτεμβρίου 2022 UMAR Summer School Ioannina, September 4th-10th 2022

9/12/2021

Φέτος συμπληρώθηκαν 15 χρόνια από την έκδοση του 1ου βιβλίου του ελληνικού docomomo, στη σειρά των εκδόσεων Futura ‘Τα Τετράδια του Μοντέρνου’, το οποίο έχει εξαντληθεί.

Μπορείτε πλέον να το βρείτε σε ψηφιακή μορφή εδώ:

https://docomomogr.files.wordpress.com/2021/12/tetradiamonternou01.pdf

Δώδεκα αρχιτέκτονες και μια ιστορικός της τέχνης συναντήθηκαν για να διερευνήσουν τις γεωγραφικές συντεταγμένες και τα νοηματικά όρια της μοντέρνας αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα. Το ερώτημα που τους συνδέει είναι ρητορικό και οδηγεί σε άλλα συμπληρωματικά ερωτήματα για το σημείο συνάντησης του ιστορικού με το πνεύμα της προστασίας και τη σύγχρονη αρχιτεκτονική δημιουργία. Η καλλιέργεια του προβληματισμού για την αρχιτεκτονική εκδοχή της νεωτερικότητας και τη μεταλλασσόμενη ερμηνεία της θα βοηθήσει να γνωρίσουμε καλύτερα τον εικοστό αιώνα και να στηρίξουμε, στην αυτογνωσία αυτή, την αισιοδοξία μας για το αύριο.

Περιλαμβάνονται τα κείμενα:

– Παναγιώτης Τουρνικιώτης / Πού είναι το Μοντέρνο;
– Νίκη Λοϊζίδη / Η Αργοναυτική Εκστρατεία ως κυρίαρχος μύθος του καλλιτεχνικού μοντερνισμού
– Δημήτρης Φιλιππίδης / Το ελληνικό μοντέρνο – πού πάμε; Η αρχιτεκτονική σε κατάσταση εγκατάλειψης
– Αριστείδης Αντονάς / Πίστη και Αφέλεια Πένθος για την Αρχιτεκτονική της Πρωτοπορίας
– Φοίβη Γιαννίση / Ικτίνος δε και Κόραξ
– Μάρω Καρδαμίτση-Αδάμη / Γιάννης Δεσποτόπουλος: Σε αναζήτηση του μοντερνισμού (1921-1940)
– Βάσω Τροβά / Εργατική κατοικία. Η άλλη όψη του ελληνικού Μοντερνισμού
– Χρήστος Πανουσάκης / Η κατοικία Κουτσίνα του Νικόλαου Μητσάκη στον Βόλο
– Βασίλης Κολώνας / Ο μεταπολεμικός μοντερνισμός στην Ελλάδα και η αναζήτησή του στη σημερινή αρχιτεκτονική πραγματικότητα
– Γιώργος Κουτούπης / Το Οπτικο-ακουστικό Κέλυφος από την “Ηλεκτρονική Πολεοδομία” του αρχιτέκτονα Τ. Χ. Ζενέτου (1926-1977)
– Πάνος Κούρος / “Θέατρα λήθης” του μοντέρνου
– Ζήσης Κοτιώνης / “Πες, πού είναι η Αθήνα;” Σκέψεις για την Αθήνα ως αττικό νησί
– Ανδρέας Γιακουμακάτος / Ο νέος αρχαιολογικός νόμος και η προστασία της μοντέρνας αρχιτεκτονικής
– Γιώργος Τζιρτζιλάκης / Η μελαγχολία της διατήρησης
– Επίμετρο: Αρχιτεκτονική του Μοντέρνου Κινήματος στην Ελλάδα

12/11/2021

και διαδικτυακά στο:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m479690cd9c11e452dfdc9b7c824e17fb

4/3/2021

Η Ώρα Πατρών διοργανώνει ζωντανή διαδικτυακή συζήτηση την Πέμπτη 4/3/2021 και ώρα 19:00 για το μέλλον του Κτιρίου Υπηρεσιών Λιμένα Πατρών. Από την Ώρα Πατρών θα παρέμβουν ο επικεφαλής Γιώργος Ρώρος και το μέλος του συντονιστικού Μαρία Κουρμπανά, Αρχιτέκτων.

Στη συζήτηση θα συμμετέχουν: Τάσος Μπίρης Ομότιμος Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π., Παναγιώτης Τουρνικιώτης Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π., Κώστας Τσιαμπάος Επίκουρος Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. – Συντονιστής Ελληνικού Τμήματος DO.CO.MO.MO., Μυρτώ Κιούρτη Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. – Διδάσκουσα Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Πατρών, Δημήτρης Ξυνομηλάκης Αρχιτέκτων Πρόεδρος ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, Βασίλης Αϊβαλής Μηχανολόγος-Μηχανικός και Αεροναυπηγός-Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου Τμήματος Δυτικής Ελλάδας.Θα συντονίζει η δημοσιογράφος Μαρία Ορφανού.

Η συζήτηση θα προβληθεί ζωντανά από τη σελίδα της παράταξης στο Facebook. Ερωτήσεις μπορούν να στέλνονται και με email στη διεύθυνση orapatron@gmail.com

20/2/2021

Φωτ.: Γιώργος Δημητρακόπουλος

Το ελληνικό docomomo παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις τις σχετικές με τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό του Δήμου Πατρέων για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της πόλης και συγκεκριμένα την απόφαση του Δήμου για την κατεδάφιση του παλαιού κτιρίου Υπηρεσιών του Λιμένος Πατρών.

Το παλαιό κτήριο του ΟΛΠΑ σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 από τον αρχιτέκτονα Αλέξη Συριόπουλο (1941-1992) ως Α’ βραβείο αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα αξιόλογο δείγμα του μοντέρνας αρχιτεκτονικής της εποχής και αναμφισβήτητα το σημαντικότερο έργο του αρχιτέκτονα και ζωγράφου Αλέξη Συριόπουλου, μιας σημαντικής προσωπικότητας η οποία δίδαξε στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ αρχικά ως επιστημονικός συνεργάτης και στη συνέχεια ως Λέκτορας από το 1987 έως τον πρόωρο θάνατό του.

Το ελληνικό docomomo υποστηρίζει την εισήγηση της κριτικής επιτροπής του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για αναθεώρηση της κατεδάφισης του κτιρίου του ΟΛΠΑ ως ενός έργου «με σημασία και αξία, το οποίο και δύναται να επισκευαστεί και να φιλοξενήσει χρήσεις ενεργοποίησης του σημείου». Θεωρεί επίσης ότι αυτή η εισήγηση δεν είναι ασύμβατη με την πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων για ένα νέο «Τοπόσημο – Κτίριο Σύμβολο της πόλης που θα μπορεί να δεχθεί χρήσεις Πολιτισμού, Τεχνών κλπ.» Ακριβώς αυτή η δημιουργία σύγχρονων αρχιτεκτονικών έργων τα οποία αποτελούν τοπόσημα είναι που, στη σύγχρονη εποχή, βασίζεται στην ανάδειξη της ‘μνήμης’ της πόλης και την δημιουργική επανάχρηση (adaptive reuse) των σημαντικών αρχιτεκτονικών έργων του παρελθόντος. Σημαντικές πόλεις-λιμάνια όπως η Αμβέρσα, το Λονδίνο, η Λισαβόνα, το Αμβούργο, το Ρότερνταμ και πολλές άλλες έχουν δημιουργήσει νέες υπεραξίες και δυναμικές ακριβώς μέσω της επανάχρησης σημαντικών κτηρίων της αρχιτεκτονικής τους ιστορίας. Αυτή η δημιουργική επανάχρηση (μέσω αποκατάστασης, επέκτασης, προσθήκης κλπ. νέων κατασκευών πάνω ή δίπλα σε υπάρχοντα κτιριακά κελύφη) είναι που διατηρεί δυναμικά τη συνέχεια της κάθε πόλης και αποτελεί μάρτυρα της ιστορίας της.

Το ελληνικό docomomo ελπίζει η δημοτική αρχή της πόλης να αναθεωρήσει την απόφασή της για κατεδάφιση του κτιρίου του ΟΛΠΑ και να αποφασίσει πάνω σε μια θετική, δημιουργική και προοδευτική κατεύθυνση ώστε το σημαντικό αυτό αρχιτεκτόνημα να μην αφανιστεί, αλλά να ενταχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στον νέο σχεδιασμό του παραλιακού μετώπου της πόλης ικανοποιώντας τόσο τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας όσο και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του Δήμου Πατρέων. Ελπίζουμε η σχεδιαζόμενη ανάπλαση του παραλιακού μετώπου να μην αφανίσει ένα ακόμα σημαντικό έργο της ελληνικής μοντέρνας αρχιτεκτονικής, αλλά να σεβαστεί την ιστορία του, να αναγνωρίζει την αξία του και να επενδύσει στην ταυτότητά του ως μια σημαντική πολιτισμική κληρονομιά για ένα καλύτερο μέλλον.

19/11/2020

7/9/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Screenshot 2020-09-07 at 1.45.49 PM
Το ‘νυκτερινό κέντρο’ του ξενοδοχείου Μον Παρνές (αρχιτέκτονας: Παύλος Μυλωνάς, 1961)

Η ελληνική ομάδα εργασίας του διεθνούς do.co.mo.mo. διοργανώνει επιστημονική συνάντηση με θέμα:

Οι χώροι του μοντέρνου στην Ελλάδα

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την Άνοιξη του 2021 (η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος/ τρόπος διεξαγωγής της συνάντησης θα οριστούν σε επόμενη ανακοίνωση και αναλόγως με τις εξελίξεις τις σχετικές με την πανδημία).

Αν η αρχιτεκτονική ως δημιουργία αφορά καταρχάς τον σχεδιασμό ενός ‘κελύφους’ η εμπειρία της αρχιτεκτονικής αφορά κυρίως τον εσωτερικό του χώρο. Και αν το κτηριακό κέλυφος είναι το προστατευτικό πλαίσιο της ζωής, το εσωτερικό του κελύφους είναι η ίδια η ζωή. Το πρόγραμμα του εσωτερικού χώρου και η οργάνωσή του, η γεωμετρία του και τα υλικά του, τα έπιπλα και τα αντικείμενά του, αποτελούν τα στοιχεία εκείνα που σχεδιάζονται ή επιλέγονται με στόχο να υποδεχθούν τη ζωή και να εξυπηρετήσουν τις καθημερινές λειτουργίες με τον καλύτερο τρόπο. Η μοντέρνα αρχιτεκτονική, η οποία επιδίωξε να αφαιρέσει οτιδήποτε το περιττό από τον εσωτερικό χώρο, δημιούργησε εσωτερικά ιδιαίτερης ποιότητας τα οποία έθεσαν τις νέες αρχές και αξίες της νεωτερικότητας στο πλαίσιο της μοντέρνας ζωής.

Παρ’ όλη την ιδιαίτερη σημασία του εσωτερικού (interior) των κτηρίων οι μελέτες οι οποίες επικεντρώνονται αποκλειστικά σε αυτό είναι σχετικά λίγες: από τις πλέον κλασικές όπως το Objects of Desire: Design and Society 1750-1980 του Adrian Forty (1986) και το Interior Design in 20th Century America: A History του C. Ray Smith (1987) ή τις πιο σύγχρονες όπως το A Topology of Everyday Constellations του Georges Teyssot (2013), το A History of Interior Design του John Pile (2009), το The Modern Interior της Penny Sparke (2008) και το The Emergence of the Interior: Architecture, Modernity, Domesticity του Charles Rice (2006), μέχρι τα πιο εντοπισμένα σε συγκεκριμένες χώρες και εποχές έργα, όπως το Japanese Interior Design: Its Cultural Origin του Shigeru Uchida (2007) και το Livable Modernism: Interior Decorating and Design during the Great Depression της Kristina Wilson (2004).

Στην ελληνική βιβλιογραφία η συζήτηση για τον εσωτερικό χώρο έχει αναπτυχθεί ακόμα λιγότερο, και μόνο έμμεσα ή εν μέρει, όπως στο Διακοσμητικές τέχνες. Τρεις αιώνες τέχνης στην ελληνική αρχιτεκτονική του Δ. Φιλιππίδη (1998) και στο Το αστικό έπιπλο στην Ελλάδα, 1830-1940 των Γ. Παρμενίδη και Ε. Ρούππα (2003). Σαφώς περισσότερα είναι, βεβαία, τα σχετικά άρθρα που έχουν γραφεί κατά καιρούς, από το “Εσωτερικός χώρος και σύγχρονη αρχιτεκτονική” του Δ. Φατούρου, δημοσιευμένο στο περιοδικό Ζυγός το 1960, μέχρι τα σχετικά άρθρα και αφιερώματα στα περιοδικά Αρχιτεκτονική, Αρχιτεκτονικά Θέματα και Θέματα Χώρου και Τεχνών (του οποίου άλλωστε ο αρχικός αγγλικός τίτλος ήταν Interior Design in Greece). Γενικότερα, πάντως, η νεοελληνική αρχιτεκτονική εκπαίδευση έχει αντιμετωπίσει με σχετική αμηχανία τη σχέση της μοντέρνας αρχιτεκτονικής με τον εσωτερικό χώρο.

Η επιστημονική συνάντηση με θέμα “Οι χώροι του μοντέρνου στην Ελλάδα” θα έχει ως αντικείμενό της μια σύγχρονη, στοχευμένη και εις βάθος συζήτηση για τον εσωτερικό χώρο και τη μοντέρνα ελληνική αρχιτεκτονική πάνω σε τρεις προτεινόμενους άξονες:

α. Οι εσωτερικοί χώροι της μοντέρνας ελληνικής αρχιτεκτονικής

Οι Έλληνες μοντέρνοι αρχιτέκτονες έδωσαν μεγαλύτερη ή μικρότερη σημασία στους εσωτερικούς χώρους που σχεδίαζαν. Για κάποιους ο εσωτερικός χώρος ήταν αποτέλεσμα εξαντλητικού σχεδιασμού έως και την παραμικρή λεπτομέρεια ενώ για άλλους κάτι που ‘προέκυπτε’ και απαιτούσε απλώς μια στοιχειώδη φροντίδα. Ποια εσωτερικά αξίζει να μελετήσουμε ξανά σήμερα και γιατί; Σε ποια από αυτά αναδεικνύεται μια ιδιαίτερη ταυτότητα σχεδιασμού την οποία αξίζει να ξαναδούμε; Ποια έργα ήταν πρωτοποριακά ως προς τη σύλληψη του χώρου, τις μορφές και την κατασκευαστική τεχνολογία; Πού λανθάνουν άμεσες επιρροές και ‘εισαγωγές’ ξένων προτύπων;

β. Θεωρητικές αναζητήσεις και εσωτερικοί χώροι της μοντέρνας ελληνικής αρχιτεκτονικής

Αρκετοί από τους κορυφαίους Έλληνες μοντέρνους αρχιτέκτονες, εξέφρασαν μέσα από το εσωτερικό των κτηρίων που σχεδίασαν μια ορισμένη σχεδιαστική φιλοσοφία. Ποια έργα είναι εμβληματικά με την έννοια ότι ορίζουν διακριτές θεωρίες σχεδιασμού;  Σε ποιές περιπτώσεις προωθούνται νέες νοοτροπίες και αντιλήψεις για τον χώρο για πρώτη φορά; Ποια έργα αναπτύσσουν διάλογο με την λαϊκή παράδοση ή απαντούν στο αίτημα για μια εθνική ταυτότητα σχεδιασμού; Τί έχει να μας πει η μελέτη εσωτερικών χώρων για το κοινωνικό πεδίο, το άτομο, την οικογένεια και τους έμφυλους ρόλους;

γ. Σύγχρονες επεμβάσεις σε εσωτερικούς χώρους της μοντέρνας ελληνικής αρχιτεκτονικής

Κάποια από τα αξιόλογα έργα της δεκαετίας του 1930, του 1950, του 1960 κλπ. έχουν δεχτεί σήμερα νέες χρήσεις και λειτουργίες. Ποια σύγχρονα παραδείγματα αξίζουν την προσοχή μας και γιατί; Ποιες πρακτικές έχουν ενδιαφέρον για τον τρόπο με τον οποίον ανασχεδιάζουν τον εσωτερικό χώρο και αναδεικνύουν τα μοντέρνα στοιχεία του; Σε ποιες από τις νέες επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτήρια του ελληνικού μοντερνισμού διατηρήθηκε η υψηλή υλική, αισθητική και συμβολική αξία τους ή/και αποδόθηκε προστιθέμενη αξία;

Στόχος μας είναι η ανάδειξη του εσωτερικού ως ενός συνθετικού και συνολικού έργου –σε συνέχεια του εξωτερικού κελύφους ή και αυτόνομου– και πάντοτε σε σχέση με τα επιμέρους στοιχεία που το απαρτίζουν (έπιπλα και αντικείμενα, υλικά και χρώματα, διάκοσμος και εφαρμοσμένες τέχνες κλπ.) και λιγότερο μια αναλυτική συζήτηση για τα επιμέρους στοιχεία που το απαρτίζουν καθαυτά. 

Θα επιλεγούν για παρουσίαση οι εισηγήσεις εκείνες οι οποίες θα βασίζονται σε πρωτότυπη ιστορική τεκμηρίωση ή/και θεωρητική έρευνα, φέρνοντας στο φως αδημοσίευτο αρχειακό υλικό, αναδεικνύοντας άγνωστα ή λιγότερο γνωστά έργα, θέματα και πρόσωπα. Θα δοθεί επίσης προτεραιότητα σε προτάσεις οι οποίες εισάγουν νέα ερμηνευτικά εργαλεία κατανόησης του σχεδιασμού του εσωτερικού χώρου μέσα στα ευρύτερα ιστορικά, πολιτισμικά, κοινωνικά, τεχνολογικά κλπ. πλαίσια της μοντέρνας ελληνικής αρχιτεκτονικής και σε διάλογο με τη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία.

Σας καλούμε να μας στείλετε έως τις 25/10/2020 τίτλο, περίληψη (έως 300 λέξεις) και ένα σύντομο βιογραφικό σας (έως 100 λέξεις) στο email: docomomogreece@gmail.com

Όσοι/ες επιλεγούν για να συμμετέχουν στην επιστημονική συνάντηση θα ενημερωθούν μέσω email. Μέρος των εισηγήσεων θα συμπεριληφθεί, μετά από επιλογή, στον επόμενο, 8ο συλλογικό τόμο της σειράς «Τετράδια του Μοντέρνου». 

Επιστημονική επιτροπή:

Ηλίας Κωνσταντόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Αμαλία Κωτσάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολυτεχνείου Κρήτης

Νίκος Πατσαβός, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Κώστας Τσιαμπάος, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ (συντονιστής do.co.mo.mo. Greece)

Οργανωτική επιτροπή:

Ντόρα Θεοδωροπούλου, διδάκτωρ ΕΜΠ

Σταύρος Μαρτίνος, υποψήφιος διδάκτωρ ΕΜΠ

Ελένη Μπενίση, διδάκτωρ ΕΚΠΑ

Κώστας Τσιαμπάος, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ (συντονιστής do.co.mo.mo. Greece)

Μαριάννα Χαριτωνίδου, μεταδιδακτορική ερευνήτρια ΕΤΗ-ΕΜΠ-ΑΣΚΤ

docomomo.gr

5/5/2020

Ο 7ος τόμος των ‘Τετραδίων του Μοντέρνου’ του ελληνικού do.co.mo.mo. με τίτλο “Το μοντέρνο βλέμμα στην ‘ελληνική’ φύση” θα είναι σύντομα στα βιβλιοπωλεία.

DOCOMOMO-7-frontcover

4/4/2020

93185991_1425291447663785_7114571716180836352_n

10/5/2019

ΕΚΔΟΣΗ – Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

MONUMENTA_Vivlio_Cover-Drakopoulos_TEL
drakopoulosbook.pdf_30.jpg

Η MONUMENTA μόλις επανέκδωσε το βιβλίο «Ο πολιτικός μηχανικός Ανδρέας Κ. Δρακόπουλος. Οδοιπορικό σε οικοδομικά και τεχνικά έργα που σχεδίασε και επέβλεψε (1912-1945)», του συλλέκτη Γιάννη Λάμπρου, σε ψηφιακή μορφή, εμπλουτισμένο με πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Η ψηφιακή έκδοση, όπως και η έντυπη,  υποστηρίχθηκε σε προσωπική βάση από τον  κ. Ανδρέα Κ. Δρακόπουλο, εγγονό του πολιτικού μηχανικού Ανδρέα Κ. Δρακόπουλου.

Στο πλαίσιο της επανέκδοσης του βιβλίου έγινε φωτογράφιση των σωζόμενων κτηρίων από τους φωτογράφους Στέργιο Καράβατο και Jeff Vanderpool. Παράλληλα, η έρευνα στο αρχείο της Εργοληπτικής, στο αρχείο του Γεώργιου Διαμαντόπουλου και στα αρχεία των ομότιμων καθηγητών του Ε.Μ.Π. κ. Νίκου Καλογερά και κ. Μάνου Μπίρη, έφερε στο φως άγνωστες μέχρι σήμερα φωτογραφίες των κτηρίων, οι οποίες συμπεριλήφθηκαν στην ψηφιακή έκδοση. Συνολικά, προστέθηκαν πάνω από 100 νέες και παλιές φωτογραφίες που παρέχουν στους αναγνώστες τη δυνατότητα να θαυμάσουν τα κτήρια που σχεδιάστηκαν από σπουδαίους αρχιτέκτονες και κατασκευάστηκαν από την «Εργοληπτική».

Στόχος της νέας ψηφιακής έκδοσης  είναι να καταστήσει το βιβλίο και κατ’ επέκταση το σπάνιο αρχειακό υλικό που περιλαμβάνει, προσβάσιμο σε όλους όσοι επιθυμούν να μελετήσουν την αρχιτεκτονική του Μεσοπολέμου, αλλά και να γνωρίσουν τον αρχιτεκτονικό πλούτο της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και άλλων πόλεων, στις οποίες δραστηριοποιήθηκε η «Εργοληπτική» και ο Ανδρέας Κ. Δρακόπουλος.

Μπορείτε να δείτε και να τυπώσετε το βιβλίο εδώ:

http://monumenta.org/flipping_books/DrakopoulosBook/index.html#page=1)

11/3/2019

Demolition Threat: Thessaloniki International Fair pavilions
Thessaloniki, Greece
 
DATE: 8/3/2019
 
TIF-d
 
Docomomo International has been notified by Docomomo Greece about the demolition threat the Thessaloniki International Fair pavilions, in Thessaloniki, Greece, are currently facing.
 

“The urban complex of the Thessaloniki International Fair (TIF), established in 1937, is under threat. According to the new master plan of the site, most of the buildings inside the TIF, including some vanguard modern pavilions of the 1950s and the 1960s designed by renowned Greek architects (such as D. Tripodakis; E. Vourekas, S. Staikos, P. Vassiliadis; K. Kapsampelis, I. Vikelas; N Valsamakis; D. Fatouros), are either to be demolished or not considered for future use. The architectural community of Thessaloniki and the School of Architecture of the Aristotle University, together with several civilian associations, have already reacted. The memory, identity and heritage of the TIF, carried by these exceptional examples of modern Greek architecture, are in danger.”

The announcement of the Strategic Environmental Impact Assessment (SEIA) of the Special Spatial Plan for the Thessaloniki Exhibition Center has been made and it can be contested within the time frame of 30 days, starting the 5th March 2019 (link).

A petition has been launched in which it is proposed to maintain, highlight and integrate into the overall design of the new exhibition center the existing Administration buildings and some pavilions. This gesture enriches and gives continuity, consistency and robustness to new the “Axis of the Museums”.

The petition can be found here. [Greek]

Docomomo International would like to raise awareness for this case and express its full support to all the initiatives conducted aiming for the preservation and reintegration of the exhibition pavilions into future plans being developed for the site.

 
 
 

6/3/2019

ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ – ΔΕΘ
 
 
original_5c76958bd4868
 
Στο πλαίσιο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) για το Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης διαφαίνεται η πρόθεση για πιθανή κατεδάφιση ορισμένων σημαντικών μοντέρνων περιπτέρων της έκθεσης (έργα των Δ. Tριποδάκη, Εμ. Βουρέκα-Σπ. Στάϊκου-Πρ. Βασιλειάδη, Κ. Kαψαμπέλη-Ι. Βικέλα, N. Bαλσαμάκη, Δ. Φατούρου κ.α.). Η αρχιτεκτονική και ακαδημαϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης έχει αντιδράσει έντονα ήδη.
 
Το ελληνικό docomomo προσπαθεί να έχει μια έγκυρη ενημέρωση ώστε να καταλάβει ποιές ακριβώς είναι οι προθέσεις. Άμεσα θα ενημερωθεί το ‘heritage in danger’ του διεθνούς docomomo.
 
Η διαβούλευση γίνεται εδώ
 
Και μια σχετική συλλογή υπογραφών
 

9/1/2019

Print

ΔΙΑΛΕΞΗ
Κώστας Τσιαμπάος
Οι Τρεις Μάχες της Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής

17 Ιανουαρίου 2019
Έναρξη: 19.00
Χώρος: Αμφιθέατρο “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” του ΟΠΑΝ.ΔΑ
Είσοδος ελεύθερη

Σχολιάζοντας πρόσφατα ο Rem Koolhaas την τάση να κηρύσσονται διατηρητέα όλο και περισσότερα και όλο και νεότερα αρχιτεκτονικά έργα πρότεινε ένα νέο καθεστώς κατά το οποίο η αρχιτεκτονική κοινότητα, ή η κοινωνία συνολικά, θα μπορούν να αποφασίζουν πιο κτήριο θα προστατεύεται και θα διατηρείται όχι εκ των υστέρων αλλά τη στιγμή που αυτό χτίζεται ή ακόμα και πριν αυτό χτιστεί. Η προκλητική αυτή πρόταση προήλθε σε μεγάλο βαθμό και από την προστασία όλο και περισσότερων μοντέρνων αρχιτεκτονημάτων κατά τις τελευταίες δεκαετίες όχι μόνο μεσοπολεμικών αλλά και μεταπολεμικών, της δεκαετίας του 1960 και του 1970.
Στη διάλεξή μου θα μιλήσω με τη διπλή μου ιδιότητα: ως ιστορικός της αρχιτεκτονικής αλλά και ως συντονιστής της ελληνικής ομάδας του διεθνούς do.co.mo.mo., του οργανισμού ο οποίος δημιουργήθηκε με στόχο την τεκμηρίωση και προστασία της μοντέρνας αρχιτεκτονικής 30 χρόνια πριν. Σχολιάζοντας αλλά και επιχειρώντας να υπερβώ τα στενά θεσμικά πλαίσια της προστασίας θα ξεκινήσω από έναν ορισμό της μοντέρνας αρχιτεκτονικής και στη συνέχεια θα μιλήσω – μέσα από παραδείγματα αρχιτεκτονικά και άλλα – για τις 3 ‘μάχες’ τις οποίες καλείται να δώσει η μοντέρνα αρχιτεκτονική σήμερα για να συνεχίσει να επιβιώνει.

Print

20/12/2018

TFAAP_cover

Amygdalou K., Tsiambaos, K., Kritikos, C. G. (eds.). The Future as a Project: Doxiadis in Skopje. Athens: Hellenic Institute of Architecture, 2018.

Contents

7
Address by the Project Manager of ‘Athens 2018 World Book Capital’

8
Foreword

The earthquake

11
The days after: Skopje’s first steps towards reconstruction
Christos-Georgios Kritikos

The Skopje Urban Plan Project and Doxiadis Associates

40
The protagonists of Skopje’s reconstruction
Ines Tolic

50
Designing on a moving terrain: Doxiadis Associates and the reconstruction of Skopje
Kostas Tsiambaos

The City Center and Post-earthquake Architecture

90
The City That Could Have Been
Vlatko P. Korobar

100
The architecture of the post-earth quake renewal of Skopje
Ana Ivanovska Deskova, Jovan Ivanovski, Vladimir Deskov

128
Between utopia and pragmatism: A synoptic overview of architectural modernism in socialist Yugoslavia
Maroje Mrduljaš

142
The white swan: the foundations of the Museum of Contemporary Art
Zoran Petrovski

The Legacy and Adventures of Skopje’s Modern Heritage

151
‘Skopje 2014’ and the Return of History
Kalliopi Amygdalou

169
Biographical notes

8/12/2018

The_Future_as_a_project

Τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 στις 20.00 εγκαινιάζεται η έκθεση
ΜΕΛΛΟΝ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | Ο ΔΟΞΙΑΔΗΣ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ
THE FUTURE AS A PROJECT | DOXIADIS IN SKOPJE

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης ‘Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου’ του δήμου Αθηναίων Πενήντα πέντε χρόνια μετά το σεισμό του 1963 που κατεδάφισε το 80% της πόλης των Σκοπίων, η συνεισφορά του Κωνσταντίνου A. Δοξιάδη στον επανασχεδιασμό της πόλης είναι ακόμα σε μεγάλο βαθμό άγνωστη. Αντίστοιχα στο περιθώριο παραμένει η ιστορία των κτηρίων που τελικώς σχημάτισαν το νέο αστικό τοπίο των Σκοπίων, μετά από την ανάθεση του σχεδιασμού του κέντρου της πόλης στο γραφείο του Ιάπωνα αρχιτέκτονα Kenzo Tange. Σήμερα, εξαιρετικά δείγματα των ρευμάτων του μεταβολισμού και του μπρουταλισμού υποφέρουν από δεκαετίες εγκατάλειψης και απαξίωσης.

Η έκθεση Μέλλον υπό Κατασκευή | Ο Δοξιάδης στα Σκόπια η οποία εγκαινιάζεται τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου στις 20.00 στο Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138 παρουσιάζει για πρώτη φορά το εντυπωσιακό έργο του Δοξιάδη στα Σκόπια, το οποίο περιλαμβάνει λεπτομερείς καταγραφές των ζημιών από το σεισμό, σχεδιαστικές στρατηγικές και ένα νέο πολεοδομικό σχέδιο για την πόλη. Ταυτόχρονα, παρουσιάζει στο ελληνικό κοινό το έργο του Kenzo Tange για το κέντρο των Σκοπίων, καθώς και μία σειρά από κτήρια σημαντικών Γιουγκοσλάβων αρχιτεκτόνων που στέκονται ακόμα και σήμερα στο κέντρο της πόλης. Η έκθεση και οι σχετικές εκδηλώσεις συνδιοργανώνονται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, το Museum of the City of Skopje και το Μουσείο Μπενάκη σε συνεργασία και με τη στήριξη της διοργάνωσης «Αθήνα 2018-Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου» του δήμου Αθηναίων.

Το υλικό της έκθεσης προέρχεται κυρίως από το Αρχείο του Κωνσταντίνου Α. Δοξιάδη του Ιδρύματος Κωνσταντίνου και Εμμάς Δοξιάδη και την ιδιωτική συλλογή των Jovan Ivanovski, Ana Ivanovska Deskova και Vladimir Deskov.
Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138 την ημέρα των εγκαινίων σχετική ημερίδα (15.00 – 19.30) με διεθνείς προσκεκλημένους επιστήμονες και ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου στις 18.00 θα πραγματοποιηθεί στρογγυλή τράπεζα και παρουσίαση του καταλόγου της έκθεσης (απαιτείται κράτηση). Η συζήτηση θα διεξαχθεί στην ελληνική γλώσσα με προσκεκλημένους από την εγχώρια επιστημονική κοινότητα. Θα προηγηθούν δύο δωρεάν ξεναγήσεις από την ομάδα επιμέλειας στην έκθεση (17.00-18.00 / απαιτείται κράτηση).

Επιμελητές: Καλλιόπη Αμυγδάλου, Ana Ivanovska Deskova, Jovan Ivanovski, Vladimir Deskov, Κώστας Τσιαμπάος
Βοηθός Επιμελητής: Χρήστος Κρητικός

Με την υποστήριξη του ελληνικού docomomo

25/10/2018

Η ετήσια συνάντηση του ελληνικού docomomo ορίστηκε για την Τρίτη, Τρίτη, 30 Οκτωβρίου, στις 10 π.μ. στα Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής του Μουσείου Μπενάκη της οδού Πειραιώς.

29/9/2018

docomomo2018proceedings

Ο τόμος των πρακτικών του τελευταίου διεθνούς συνεδρίου του docomomo εδώ:

http://www.docomomo2018.si/index.php/15idc-conference-proceedings

25/5/2018

IMG_1607

14/3/2018

cartaz final-01

19/1/2018

ΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΗΝ ‘ΕΛΛΗΝΙΚΗ’ ΦΥΣΗ / Χανιά, 25-26 Μαΐου 2018

ΛΙΣΤΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

Αθανασίου Αιμ.υπ. Διδ. ΕΜΠΠερτούλι Revisited: «Ιερές και ανόσιες αναμνήσεις» από την αρχιτεκτονική του Πικιώνη 
Αλιφραγκής Σ.Διδάσκων ΑΠΘΗ φύση στη «βιβλιοθήκη» του μοντέρνου αρχιτέκτονα: Μίμης Φατούρος 
Ανδριανόπουλος Τ.μέλος ΔΕΠ ΕΜΠΕλληνική ακτογραμμή υπό νεωτερική γραμμή: θέρετρα του Ι. Δεσποτόπουλου 
Βαζάκας Α.μέλος ΔΕΠ ΧανιάΗ ειδικότητα της αρχιτεκτονικής τοπίου και ο ύστερος Ελληνικός μοντερνισμός 
Βλάχου Ε. Α.Αρχιτέκτων – διδάσκων Σιβιτανίδειος«Δεσμώτες» του Μεσογειακού Τοπίου 
Βομπίρη Ι.υπ. Διδ. ΕΜΠΣανατόρια: αρχιτεκτονική αντίληψη στο μαγικό βουνό 
Δήμα Λ.Διδάσκουσα ΠάτραΕκφάνσεις της φύσης στο έργο του Ιωάννη Δεσποτόπουλου 
Δημητρακοπούλου Ε.υπ. Διδ. ΒόλοςΧΑΝ CAMP_ Επανακατοίκηση στη Μοντέρνα Φύση 
Ζαβράκα Δ.Δρ. Αρχιτέκτων  ΑΠΘΤο μοντέρνο βλέμμα στο (νεκρο)ταφείο: Σύνθετες υποθέσεις φύσης και ταφικών υπαίθριων συνόλων 
Ζώμας Α.υπ. Διδ. ΕΜΠΤοπιακές κατασκευές στα όρια του μοντέρνου: οι μελέτες του Αλέξανδρου Παπαγεωργίου-Βενετά 
Ηλιοπούλου Φ. και

 

Θεοχάρη Δ.

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια ΕΜΠ – αρχιτέκτων/αρχιτέκτων τοπίουΠόσο «πράσινο» είναι το πράσινο του μοντέρνου; 
Κάλφα Κ. και Παπαβασιλείου Μ.Διδάκτωρ ΕΜΠ – υπ. Διδ. ΕΜΠΤο άμεσο περίβλημα μέσα στη φύση: περί Ιάννη Ξενάκη και Αμοργού 
Κεφαλογιάννης Ν.Διδάσκων ΠάτραΣχεδιασμός στο παράκτιο χώρο από τους μοντέρνους αρχιτέκτονες στην Ελλάδα και στην Ισπανία 
Κολώνας Β.μέλος ΔΕΠ ΒόλοςΜνημεία, Τοπία, Ξενία 
Λιβάνη Ε.υπ. Διδ. ΕΜΠ Τα ‘χωριά’ και το ‘τοπείο’: Θεωρήσεις του Άρη Κωνσταντινίδη για την ‘ελληνική’ φύση  
Μαγουλιώτης Ν.υπ. Διδ. ΕΤΗΤριμμένος Κόσμος: Η ενατένιση του φυσικού τοπίου από τον Περικλή Γιαννόπουλο και η επίδρασή του στους νεοέλληνες αρχιτέκτονες 
Μακεδονοπούλου Χ.ΑρχιτέκτωνΌλοι παραλία! * Η περίπτωση του Ξενία Μεσολογγίου 
Μωραΐτης Κ.μέλος ΔΕΠ ΕΜΠΠερί του ‘Ελληνικού Τοπίου’: Πολιτισμική σύνθεση και τοπιακό υπόβαθρο 
Πανηγυράκης Φ.υπ. Διδ. TU DelftArthur Staal: Οδοιπορικό στην Ελλάδα του 1930 
Πατσαβός Ν.Διδάσκων ΙωάννιναEcology and Ekistics: Η φύση ως παράδειγμα στη σκέψη του Κωνσταντίνου Δοξιάδη 
Πετρίδου Β.μέλος ΔΕΠ ΠάτραΦυσική ελευθερία και στρατιωτική πειθαρχία 
Σκουτέλης Ν.μέλος ΔΕΠ Χανιά Μεταξύ αιγιαλού και παραλίας 
Σταυρακάκης Μ.Διδάσκων UCL – AA Το Μοντέρνο (Τοπίο) της Κνωσού 
Σωτηρίου Αθ.υπ. Διδ. ΕΜΠ«Το τοπίο έλαμπε στον ήλιο με φλεγόμενα χρώματα.» Η προσέγγιση του Ισαάκ Σαπόρτα στο φυσικό τοπίο του ελλαδικού χώρου 
Τασσοπούλου Μ. και Νοδαράκη Μ.υπ. Διδ. ΕΜΠ – υπ. Διδ. ΕΜΠΗ μεσογειακή ουτοπία της Jaqueline Tyrwhitt. Ένα μοντέρνο όραμα για την ελληνική ύπαιθρο 
 Τουρνικιώτης Π. μέλος ΔΕΠ ΕΜΠ Ελευσίνα – Μύκονος. Τοπίο και φύση στη σκέψη και το έργο του Άρη Κωνσταντινίδη 
    
    
    
    
    
    

22/12/2017

Με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα για την προστασία των έργων του Πικιώνη

Πρόσφατα διαβάσαμε για το σύμφωνο συνεργασίας που υπογράφηκε από τον δήμαρχο Αθηναίων Γιώργο Καμίνη και την κόρη του Πικιώνη, αρχιτέκτονα και πρόεδρο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας ‘Δημήτρης Πικιώνης’ Αγνή Πικιώνη.

Το σύμφωνο προβλέπει τη συντήρηση και αποκατάσταση των έργων του Δημήτρη Πικιώνη που βρίσκονται εντός των ορίων του δήμου Αθηναίων και συγκεκριμένα τα έργα γύρω από την Ακρόπολη και τον λόφο του Φιλοπάππου – τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία και έργα τέχνης παγκοσμίου ενδιαφέροντος – καθώς και το 14ο Δημοτικό Σχολείο ‘Δημήτρης Πικιώνης’, στα Πευκάκια.

Πράγματι, κάποια από τα σημαντικότερα έργα του Δημήτρη Πικιώνη προστατεύνται από τον νόμο. Αυτό όμως δεν εμπόδισε την σταδιακή απαξίωση και εγκατάλειψή τους με όλες τις συνέπειες που αυτή έχει. Αν και εδώ και πολλά χρόνια η ΑΣΜΕ ‘Δημήτρης Πικιώνης’ έχει προσπαθήσει, με κάθε τρόπο, να αναδείξει το επείγον της προστασίας και αποκατάστασής τους, τα αποτελέσματα, πρακτικά, δεν είναι ενθαρρυντικά.

Το do.co.mo.mo. ανέκαθεν υποστήριζε αυτές τις δράσεις και έχει επικαιροποιήσει, σε διεθνές επίπεδο, τη σημασία και αξία αυτών των έργων με πολλούς τρόπους. Μέσα στους επόμενους μήνες το ελληνικό do.co.mo.mo.  θα συμμετέχει ως συνδιοργανωτής σε μια εκδήλωση η οποία, 50 χρόνια μετά τον θάνατο του Πικώνη, στοχεύει να δηλώσει εκ νέου, την άμεση ανάγκη για αποκατάσταση των σημαντικότερων από αυτά τα έργα, μια εργασία η οποία δεν απαιτεί μεγάλα κεφάλαια για να γίνει με επιτυχία.

Προφανώς για τέτοια θέματα προστασίας και αποκατάστασης της αρχιτεκτονικής του 20ού αι. έχει αναπτυχθεί και η σχετική θεωρία και τεχνογνωσία τις τελευταίες δεκαετίες η οποία και εφαρμόζεται διεθνώς. Σε αυτό το πλαίσιο δεν είναι καθόλου προφανές π.χ. ότι ένα κτήριο το οποίο χτίστηκε πριν 85 χρόνια (σχολείο στα Πευκάκια) μπορεί ή πρέπει να αποκατασταθεί με βάση μια μορφή που ποτέ δεν είχε, όσο και αν αυτή η μορφή είχε μελετηθεί από τον ίδιο αρχιτέκτονα και μπορεί να φαίνεται σήμερα περισσότερο άρτια ή ενδιαφέρουσα.  Μια τέτοια κίνηση θα ήταν σαν να αγνοούσε την πραγματική ιστορία του κτηρίου η οποία αφορά όσα τελικά έγιναν αλλά και όσα δεν έγιναν.

Το σίγουρο είναι ότι η προστασία αυτών των έργων είναι μια συλλογική υπόθεση και κανένα πρόσωπο, οργανισμός ή ομάδα δεν μπορεί από μόνη της να αλλάξει την πραγματικότητα αν συνολικά η κοινωνία δεν κατανοήσει, καταρχάς, τι είναι αυτά τα έργα.

Ως μια μικρή ομάδα η οποία προωθεί την αξία της μοντέρνας ελληνικής αρχιτεκτονικής χωρίς να έχει πόρους ούτε επίσημο θεσμικό ρόλο, το ελληνικό do.co.mo.mo. παραμένει ανοιχτό σε προτάσεις για δράσεις οι οποίες κινούνται προς την επιθυμητή κατευθυνση και κυρίως καλεί όποιον το επιθυμεί να γίνει μέλος της ομάδας του ώστε, συλλογικά, να μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στο δύσκολο έργο της τεκμηρίωσης και προστασίας της μοντέρνας ελληνικής αρχιτεκτονικής.

13/11/2017

Έληξε η προθεσμία απoστολής περιλήψεων για την επιστημονική συνάντηση που θα γίνει σε συνδιοργάνωση του ελληνικού docomomo και του Πολυτεχνείου Κρήτης τον ερχόμενο Μάιο στα Χανιά με θέμα Το μοντέρνο βλέμμα στην ‘ελληνική’ φύση.

Οι συμμετοχές ήταν πάρα πολλές και αναμένεται μια πολύ ενδιαφέρουσα και παραγωγική συνάντηση.

Όσοι/ες επιλεγούν για να παρουσιάσουν την εισήγησή τους θα ενημερωθούν έως τις 2/2/2018.

7/9/2017

CALL FOR PAPERS

 ΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΗΝ ‘ΕΛΛΗΝΙΚΗ’ ΦΥΣΗ

Η επόμενη επιστημονική συνάντηση του ελληνικού docomomo θα γίνει σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης τον ερχόμενο Μάιο στα Χανιά.

Όσοι/ες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν με εισήγηση ή θα ήθελαν απλά να το παρακολουθήσουν θα βρουν τις σχετικές πληροφορίες στην ενότητα ΔΡΑΣΕΙΣ

2/6/2017

031808_15IDC

15th International Docomomo Conference
Ljubljana, Slovenia, 28-31 August 2018
http://docomomo2018.si

3/5/2017

Διαγωνισμός φωτογραφίας για την μοντέρνα αρχιτεκτονική

043818_HIGHLIGHT_PhotoPrize_7

https://www.docomomo.com/docomomo_news

22/3/2017

ΑΣΚΤ: Παρουσίαση τόμου “Ελληνική αρχιτεκτονική στον 20ό και 21ο αιώνα”

2 Αφίσα